Wyniki zapytania ofertowego

W związku z planowanym zakupem w ramach konkursu nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-159/16, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.5 A...

Zapytanie ofertowe

W związku z planowanym zakupem w ramach konkursu nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-159/16, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.5 A...